21 เมษายน 2565 สสธท. อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายนิพนธ์ ปลาลาศ จำนวนเงิน 1,004,826.39 บาท

          วันที่ 21 เมษายน 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายนิพนธ์ ปลาลาศ โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการและกรรมการ สสธท. และนางมะลิวัลย์ พานิชอิน รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จำนวนเงิน 1,004,826.39 บาท

อ่าน 107 ครั้ง