7 กันยายน 2565 สสธท. อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายวราวุฒิ สารเถื่อนแก้ว จำนวน 1,004,059.73 บาท Featured

         วันที่ 7 กันยายน 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายวราวุฒิ สารเถื่อนแก้ว โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานศูนย์ประสานงานและกรรมการ สสธท. พร้อมด้วย นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 1,004,059.73 บาท

อ่าน 179 ครั้ง