31 ตุลาคม 2565 สสธท. อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายเรวัต พรหมอารีย์ 1,009,503.19 บาท Featured

     วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายเรวัต พรหมอารีย์ โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานศูนย์ประสานงานและกรรมการ สสธท. และนางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 1,009,503.19 บาท

อ่าน 46 ครั้ง