31 ตุลาคม 2565 สส.สธน. อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทนายฐิติธัช สายยาโน เป็นเงิน 120,738 บาท Featured

         วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด (สส.สธน.) โดย นายนิยม ศิริ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย โดยนางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ และ เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นายฐิติธัช สายยาโน เลขสมาชิก 0077 เป็นจำนวนเงิน 120,738.00 บาท

อ่าน 53 ครั้ง