21 พฤศจิกายน 2565 สสธท. อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นางสุพรรณี จันทร์ผัดดี จำนวน 1,008,823.50 บาท Featured

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นางสุพรรณี จันทร์ผัดดี โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการและกรรมการ สสธท. เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 1,008,823.50 บาท

อ่าน 37 ครั้ง