1 ธันวาคม 2565 สสธท. อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายประเสริฐ มูลใจตา จำนวน 1,001,024.66 บาท Featured

         วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายประเสริฐ มูลใจตา โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และกรรมการ สสธท. เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,001,024.66 บาท แก่ทายาท

อ่าน 91 ครั้ง