22 ธันวาคม 2565 สส.ชสอ. อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายฐิติธัช สายยาโน จำนวน 576,126.64 บาท Featured

         วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นายฐิติธัช สายยาโน
โดยนายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และ นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 576,126.64 บาท

อ่าน 101 ครั้ง