27 มกราคม 2566 สส.สธน. อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นายสมาน ธนะศรี เป็นจำนวนเงิน 121,912 บาท Featured

         วันที่ 27 มกราคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด (สส.สธน.) โดย นายนิยม ศิริ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย โดยนางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ และ นางมะลิวัลย์ พานิชอิน รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นายสมาน ธนะศรี เลขสมาชิก 0898 เป็นจำนวนเงิน 121,912.00 บาท

อ่าน 50 ครั้ง