21 มีนาคม 2566 กสธท. อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นางสุมาลี ธินันท์ จำนวน 1,000,000 บาท Featured

          วันที่ 21 มีนาคม 2566 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นางสุมาลี ธินันท์ โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พร้อม นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

อ่าน 59 ครั้ง