28 มีนาคม 2566 สส.สธน. อนุมัติเงินสงเคราะห์ นางศิริพร กาญจนเรืองวัฒน์ เลขสมาชิก 0943 และ นายปรีชา การินไชย เลขสมาชิก 0038 Featured

         วันที่ 28 มีนาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด (สส.สธน.) โดย นายธวัช สิทธิยศ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด อนุมัติเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย โดยมีนางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

         1. นางศิริพร กาญจนเรืองวัฒน์ เลขสมาชิก 0943 เป็นจำนวนเงิน 123,204.00 บาท

         2. นายปรีชา การินไชย เลขสมาชิก 0038 เป็นจำนวนเงิน 123,377.00 บาท

อ่าน 67 ครั้ง