25 สิงหาคม 2566 สสธท. อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นายเกียรติ เจริญวงศ์ ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 1,010,513.17 บาท Featured

         วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นายเกียรติ เจริญวงศ์ โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และเป็นกรรมการ สสธท. พร้อม นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 1,010,513.17 บาท

อ่าน 34 ครั้ง