7 กันยายน 2566 กสธท. ได้อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นายปรีชา การินไชย จำนวน 1,000,000.00 บาท Featured

         วันที่ 7 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นายปรีชา การินไชย โดย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และเป็นกรรมการ สสธท. พร้อม นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 1,000,000.00 บาท

อ่าน 21 ครั้ง