สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ

         วันที่ 12 กันยายน 2561 นายธวัช สิทธิยศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ที่บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 5,000 บาท
โดยมี นายธนเสฎฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ เป็นผู้รับมอบ...

อ่าน 847 ครั้ง