5 มีนาคม 2566 สหกรณ์ฯ จัดการแข่งขัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ลีกคัพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างสามัคคีในหมู่คณะ Featured

         วันที่ 5 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมเชียร์นักกีฬาเเข่งขัน โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ลีกคัพ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมี นายอานันต์ ศิริ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นประธาน เเละ นายกษิดิต สวนสาร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดน่าน

อ่าน 98 ครั้ง