วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2020 10:48

โครงการเงินกู้สามัญพิเศษ โครงการ 3 (โครงการ 555)

เขียนโดย...

โครงการเงินกู้พิเศษ 555
------------------------
โครงการเงินกู้สามัญพิเศษ โครงการ 3
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
1.สมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50000 บาท (โอนเงินเข้าสมุดบัญชีเล่มสีเขียว)
2.ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน
3.ส่งชำระแบบคงยอด เท่านั้น !!! สูงสุด 60 งวด
4.ยื่นแบบคำขอตามที่สหกรณ์กำหนด >> จากนั้นสินเชื่อจะออกสัญญาให้สมาชิกนำกลับไปเซ็นพร้อมผู้ค้ำ >> จ่ายเงินเข้าบัญชี
5.สมาชิกมีสิทธิยื่นกู้ได้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุสัญญา
6.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ลด งด พักชำระหนี้เงินต้น ต้องรอมาตราการสิ้นสุดก่อนถึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้

-------------------------

ดาวน์โหลดคำขอกู้และเอกสารทั้งหมดได้ที่ไฟล์แนบ

อ่าน 1564 ครั้ง