วันจันทร์, 21 กันยายน 2020 11:44

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินปลอบขวัญกรณีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2563

เขียนโดย...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุชจังหวัดน่าน

เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินปลอบขวัญกรณีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563

จำนวน 82 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 82,000 บาท

(ดาวน์โหลดรายชื่อเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ ไฟล์แนบ)

News 2020 09 21 Page 1

News 2020 09 21 Page 2

News 2020 09 21 Page 3

News 2020 09 21 Page 4

 

อ่าน 611 ครั้ง