วันจันทร์, 28 ธันวาคม 2015 14:40

แจ้งสมาชิกที่จะกู้เงิน ต้องนำสลิปเงินเดือนล่าสุดมาด้วยทุกครั้ง

เขียนโดย...

สหกรณ์ฯ ขอแจ้งสมาชิกที่จะกู้เงินทุกประเภท
ต้องนำสลิปเงินเดือนล่าสุดมาด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สินเชื่อทำการคำนวณเงินที่จะให้กู้
กรณีไม่นำสลิปเงินเดือนล่าสุดมา สหกรณ์จะไม่คำนวณเงินกู้ให้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

อ่าน 971 ครั้ง