Admin

Admin

         วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการฯ, นายเกษตร ปะทิ เลขานุการ สหกรณ์ฯ ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จม อายุยืน มารดาของคุณ พิชญา อายุยืน ผช.สสอ.บ้านหลวง ที่อำเภอบ้านหลวง จ.น่าน

         ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวของคุณพิชญา อายุยืน ในการสูญเสียมารดาอันเป็นที่รักยิ่งในครั้่งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จม อายุยืน จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2022 12:34

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินผ่าน App

news 2022 06 13 1

news 2022 06 13 2

news 2022 06 13 3

        6 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน วางพวงหรีดเคารพศพและร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อัมพร พรหมจักร์ มารดาของคุณสารภี วงค์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด รพร.ปัว ณ วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายเกษตร ปะทิ, นายนิคม สุนทร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สธ.น่าน พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ วันควร สสอ.ท่าวังผา และสมาชิกสหกรณ์ อ.ท่าวังผา ได้ร่วมกันนำพวงหรีดไปเคารพศพคุณแม่บัวคำ จันทรักษ์ มารดาของคุณเครือวัลย์ จันทรักษ์ ณ บ้านยู้ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

         ในนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวคุณเครือวัลย์ จันทรักษ์ (สมาชิกสหกรณ์) ในการสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่งในครั้งนี้ด้วย

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด (สส.สธน.) โดย นายนิยม ศิริ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และ นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางบุญมี กิวัฒนา เลขสมาชิกสมาคม 0305 จำนวนเงิน 119,127.00 บาท

2.นายนวน เตชะนันท์ เลขสมาชิกสมาคม 0561 จำนวนเงิน 119,573.00 บาท

Page 1 of 12