วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2017 14:45

การสะสมหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขียนโดย...
         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560
จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่ยังถือหุ้นไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ขอให้เพิ่มหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ
โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน ส่งให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการต่อไป
 

         รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 1571 ครั้ง