Admin

Admin

         วันที่ 1 เมษายน 2565 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชุมพล สุทธิ นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์ รองประธาน และ นายเกษตร ปะทิ เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ร่วมกันนำพวงหรีดไปเคารพศพคุณแม่บุญมี กิวัฒนา มารดาของคุณอมรรัตน์ คำยันต์ ณ วัดแสงดาว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
         ในนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวคุณอมรรัตน์ คำยันต์ ในการสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่งในครั้งนี้...

         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเกื้อกูล 1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีตัวแทนสมาชิก สส.สธน. จากทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

7 มีนาคม 2565 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางเขียว ซอเสียง มารดานายสัมพันธ์ ซอเสียง ข้าราชการบำนาญ

1 มีนาคม 2565 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางศรีคำ เมฆเเสน มารดานายนันทวิชญ์ เมฆแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Page 2 of 11